Home Công nghệ thông tin Tin học căn bản

Tin học căn bản

Hướng dẫn tắt chế độ Secure Boot và mở chế độ Boot Legacy

Với nhiều máy tính bạn sẽ không thể khởi động USB Boot và đĩa CD để cài Windows hay các phần mềm Boot từ USB được, điều này xảy ra là do: Chế độ Secure Boot đang bật =>...

Không sử dụng được bàn phím, chuột khi Boot USB cài Win

Với các máy tính bàn, đôi khi bạn sẽ gặp tình trạng không sử dụng được bàn phím và chuột khi: khởi động vào USB Boot để cài Windows hoặc các công cụ USB Boot khác, khởi động vào...

Phản hồi mới nhất

DrayTek VPN: Giải pháp nối mạng LAN giữa các chi nhánh...

Đánh giá router cân bằng tải DrayTek Vigor2960F DrayTek Vigor2952: Cân bằng tải đa WAN, cổng quang SFP chuyên dụng Đánh giá giải pháp...

Tiêu điểm