Cài đặt Exchange Server 2013 RTM trên Windows Server 2012

1. Yêu cầu :

1.1. Mô hình  :
Windows Server 2012 ( cài AD DS ) – ( tên : WS-AD )
Windows Server 2012 ( đã join domain trên ) – (tên :  WS-EX )

Cấu hình tối thiểu cho Exchange Server 2013 :

  • CPU : 64bits
  • RAM : 8G+ ( 4G nếu chỉ cài đặt Client Access )
  • HDD : 30G+

*Bạn cũng có  thể dùng Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 7 hoặc  Windows 8 để cài đặt Exchange Server 2013 , Trong bài lab này, tôi dùng Windows Server 2012, tất nhiên, nếu dùng Windows khác, thì yêu cầu cài đặt sẽ khác nhau 1 chút *

1.2. User :
User cài đặt phải thuộc những group sau : Schema Admin, Domain Admin và Enterprise Admin.

1.3. Phần mềm quan trọng :
Trên máy WS-EX :
Cài đặt Remote Tools Administration Pack bằng lệnh sau ( gõ trên Powershell  ) :

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

2013-08-03_091744

Sau đó cài đặt gói Windows components chứa những role và feature cần thiết cho việc cài đặt EX2013

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

2013-08-04_213124
* Khởi động lại server để tiếp các bước sau *

Cài đặt theo thứ tự các phần mềm  :

  1. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
  2. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit
  3. Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

1.4. Chuẩn bị Active Directory và Domain :
Trên máy WS-EX :
Mở PowerShell ( hoặc CMD) dẫn tới thư mục chứa file setup của Exchange 2013

vd : file setup nằm ở  F:\EX2013
gõ :
F: (enter)
cd EX2013 (enter)

Chuẩn bị Schema : gõ

.\setup /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Lệnh này giúp kết nối đến the schema master và imports LDAP Data Interchange Format (LDIF) để nâng cấp Chema phù hợp với Exchange 2013

Chuẩn bị AD : gõ

.\setup /PrepareAD /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /OrganizationName: <organization name>

Chuẩn bị Domain : gõ

.\setup /PrepareDomain /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Để chắc rằng những phần mềm yêu cầu ược cài đặt thành công, kiểm tra file log tại thư mục gốc ( thường ở C:\\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.log ) để chắc ằng không có bất kỳ [ERROR] nào xảy ra.
Nếu có lỗi xảy ra, vào link sau để xem những lỗi thường xảy ra và cách khắc phục :

 

2. Cài đặt :

Vào thư mục cài chứa file setup của Exchange 2013 , chạy file setup.exe

Cửa sổ Microsoft Exchange Server 2013 Setup xuất hiện, ấn Next để kiểm tra update

2013-08-05_031701

Quá trình kiểm tra không cần dowload update gì thêm > ấn Next

2013-08-05_032205

Giới thiệu Exchange Server 2013 > ấn Next

2013-08-05_032456

Chọn “I accept terms in the license agreement” > ấn Next

2013-08-05_032506

Nên để mặc định > ấn Next

2013-08-05_032510

Tùy vào mục đích ử dụng, có thể chọn 1 trong 2 hoặc cả 2 Role bên dưới.
Từ Exchange 2013 có sự thay đổi lớn về ấu trúc Exchange ( xem link sau để hiểu hơn về sự thay đổi trong cấu trúc EX2013 – https://vudinhnghi.wordpress.com/2013/08/01/nhung-thay-doi-trong-exchange-server-2013/ )

2013-08-05_032518

Chọn nơi chứa Exchange > ấn Next

2013-08-05_032522

Nếu bạn đang dự định sử dụng chương trình scan malware khác, thì tick No để disable chức năng Malware Protection của Ex > ấn Next

2013-08-05_032527

Hệ thống sẽ kiểm tra những yêu cầu cần thiết cho việc setup , khi hoàn tất, ấn Install bắt đầu cài đặt

2013-08-05_032643

Quá trình cài đặt hoàn tất > ấn Finish

15

You may also like...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *