Link sopcast Real Madrid vs Atletico Madrid, 01h45 ngày 03/05

Link Sopcast & Torrent

Link Torrent Stream (Acestream): (Hướng dẫn sử dụng)

TS:Kênh TorrentStream #1 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #2 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #3 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #4 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #5 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #6 (Tây Ban Nha) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #7 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #8 (Nga) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #9 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #10 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #11 (Nga) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #12 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #13 (Tây Ban Nha) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #14 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #15 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #16 (Nga) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #17 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #18 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #19 (Nga) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #20 (Nga) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #21 (Tây Ban Nha) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #22 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #23 (Tây Ban Nha) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #24 (Tây Ban Nha) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #25 (Tây Ban Nha) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #26 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #27 (Anh) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #28 (Anh) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #29 (Anh) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #30 (Nga) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #31 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #32 (Rumani) – 300KbpsXem
TS:Kênh TorrentStream #33 (Rumani) – 300KbpsXem
———————————————————————————————-

Link Sopcast sẽ được cập nhật chậm nhất là 1h trước khi trận đấu bắt đầu.

(Link HD của sẽ được cập nhật gần thời điểm trận đấu bắt đầu. Refresh để xem cập nhật mới nhất)

Tiếp tục cập nhật…

Kênh Sopcast #1 (Nga) – Chất lượng HD – 6501Kbps
Rusgoal1 (Nga) – Chất lượng HD – 5000Kbps

Link trực tiếp

Link xem trực tiếp trên web sẽ được cập nhật chậm nhất là 1h trước khi trận đấu bắt đầu

Tiếp tục cập nhật…

Footy Golo Youtube (Ổn định) – 500Kbps
ArenaVision 28 (Anh) – 2700Kbps
ArenaVision 1 (Tây Ban Nha) – 2700Kbps
ArenaVision 9 (Đức) – 2700Kbps
Elgoles 3 (Anh) – 2700Kbps
Elgoles 4 (Anh) – 2700Kbps
ArenaVision 17 (Bồ Đào Nha) – 2700Kbps
ArenaVision 18 (Bồ Đào Nha) – 2700Kbps
Elgoles 1 (Tây Ban Nha) – 2700Kbps
Elgoles 2 (Tây Ban Nha) – 2700Kbps
ArenaVision 8 (Đức) – 2700Kbps
ArenaVision 2 (Tây Ban Nha) – 2700Kbps
ArenaVision 27 (Anh) – 2700Kbps
Dailydeportes59 (Thổ Nhĩ Kỳ) – 1000Kbps
Dailydeportes41 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Dailydeportes37 (Anh) – 1000Kbps
Dailydeportes28 (Đức) – 1000Kbps
Dailydeportes26 (Pháp) – 1000Kbps
Dailydeportes11 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Dailydeportestv130 (bu) – 1000Kbps
Ligueendirect1 (Pháp) – 1000Kbps
Pasion Deportes TV (Anh) – 1000Kbps
Pasion Deportes TV (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Deportivotve (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Ibrod TV 31 (Anh) – 1000Kbps
Ibrod TV 32 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Ibrod TV 33 (Đức) – 1000Kbps
Pasion Deport 01 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Soft Sports TV (Anh) – 1000Kbps
Pasion Deportes 01 (Anh) – 1000Kbps
Live Antena 3 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Live stream 2 (Anh) – 1000Kbps
Live stream (Pháp) – 1000Kbps
Live stream 1 (Italia) – 1000Kbps
Live stream 1 (Đức) – 1000Kbps
Dailydeportestv39 (Bồ Đào Nha) – 1000Kbps
Dailydeportestv138 (Đức) – 1000Kbps
Alivefoot1 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Dailydeportestv47 (Pháp) – 1000Kbps
Antenasport ZDF (Đức) – 1000Kbps
Antenasport Dolce1 (Rumani) – 1000Kbps
Antenasport Fox1US (Anh) – 1000Kbps
Antenasport A3ES (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Antenasport FoxES (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Vipstream (Bồ Đào Nha) – 1000Kbps
Vipstream (Anh) – 1000Kbps
Vipstream (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Vipstream (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Vipstream (Italia) – 1000Kbps
Ligueendirect2 (Pháp) – 1000Kbps
Liguendirect CH3 (Pháp) – 1000Kbps
Liguendirect CH4 (Pháp) – 1000Kbps
ESPN Latin 2 US (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Pasion Deportiva 1 (Anh) – 1000Kbps
Pasion Deportiva 2 (Italia) – 1000Kbps
Pasion Deportiva 3 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Alivefoot1 (Đức) – 1000Kbps
Alivefoot1 (Anh) – 1000Kbps
Live stream 1 (Bồ Đào Nha) – 1000Kbps
Dailydeportestv2 (Anh) – 1000Kbps
Alivefoot1 (Bồ Đào Nha) – 1000Kbps
Dailydeportestv124 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Dailydeportestv158 (Italia) – 1000Kbps
Live stream 1 (Bungari) – 1000Kbps
Stream9 5 (Anh) – 1000Kbps
Antenasport TRT1 (Thổ Nhĩ Kỳ) – 1000Kbps
Dailydeportes15 (Nga) – 1000Kbps
Dailydeportes16 (Anh) – 1000Kbps
DeportesX (Anh) – 1000Kbps
DeportesX (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
DeportesX (Pháp) – 1000Kbps
Tuttosportweb 5 (Ả rập) – 1000Kbps
Tuttosportweb 6 (Anh) – 1000Kbps
Tuttosportweb 1 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Tuttosportweb 3 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Tuttosportweb 4 (Italia) – 1000Kbps
Azulyblanco (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Azulyblanco (Đức) – 1000Kbps
Azulyblanco (Đức) – 1000Kbps
Dailydeportes14 (Rumani) – 1000Kbps
Azulyblanco (Anh) – 1000Kbps
Antenasport STV3 (Anh) – 1000Kbps
Antenasport TSN1 (Anh) – 1000Kbps
Antenasport TSN3 (Anh) – 1000Kbps
Antenasport TSN4 (Anh) – 1000Kbps
Antenasport TSN5 (Anh) – 1000Kbps
Pasion Deportes TV (Anh) – 1000Kbps
Pasion Deportes tv (Anh) – 1000Kbps
S4You5 (Anh) – 1000Kbps
Pasion Deportes TV (Ả rập) – 1000Kbps
Dailydeportes17 (Đức) – 1000Kbps
Dailydeportes18 (Anh) – 1000Kbps
Dailydeportes19 (Italia) – 1000Kbps
Dailydeportes20 (bo) – 1000Kbps
Antenasport STV2 (Anh) – 1000Kbps
Dailydeportes13 (Bồ Đào Nha) – 1000Kbps
Dailydeportes12 (Bồ Đào Nha) – 1000Kbps
Maxdeportv13 (Ba Lan) – 1000Kbps
Stream9 6 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Stream4u 7 (Italia) – 1000Kbps
Stream4u (Bồ Đào Nha) – 1000Kbps
Alivefoot1 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Alivefoot1 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Maxdeportv2 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Maxdeportv3 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Maxdeportv6 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Maxdeportv7 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Maxdeportv10 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Maxdeportv19 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Maxdeportv36 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Maxdeportv41c (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Maxdeporv32 (Anh) – 1000Kbps
Maxdeportv33c (Anh) – 1000Kbps
Maxdeportv44 (Anh) – 1000Kbps
Maxdeportv14 (Anh) – 1000Kbps
Maxdeportv45b (Anh) – 1000Kbps
Maxdeportv20 (Anh) – 1000Kbps
Maxdeportv16 (Anh) – 1000Kbps
Maxdeportv17 (Anh) – 1000Kbps
Maxdeportv57 (Anh) – 1000Kbps
Maxdeportv15c (Italia) – 1000Kbps
Maxdeportv46 (Italia) – 1000Kbps
Maxdeportv18 (Italia) – 1000Kbps
Maxdeportv34 (Italia) – 1000Kbps
Maxdeportv35b (Italia) – 1000Kbps
Maxdeportv50a (Italia) – 1000Kbps
Maxdeportv47b (Ba Lan) – 1000Kbps
Stream 4 (Ả rập) – 1000Kbps
Antenasport SRF2 (Đức) – 1000Kbps
Pasion Deportes 30 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
PremiumSport IT (Italia) – 1000Kbps
Antenasport RTP1 (Bồ Đào Nha) – 1000Kbps
Rivo Sport 10 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Sport 9 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Sport 8 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Sport 7 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Sport 6 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Sport 5 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Sport 4 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Sport 3 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Eve1 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Sport 2 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Sport 8 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Sport 5 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
FutlboBlogANDRES 8 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
FutlboBlogANDRES 7 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
FutlboBlogANDRES 9 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
FutlboBlogANDRES 3 (Pháp) – 1000Kbps
FutlboBlogANDRES (Bồ Đào Nha) – 1000Kbps
FutlboBlogANDRES (Anh) – 1000Kbps
FutbolBlogANDRES (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Sport 1 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Eve2 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Kênh trực tiếp #1 (Ucraina) – 1000Kbps
Rivo Eve4 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Antenasport RSI2 (Italia) – 1000Kbps
Antenasport BT2hd (Anh) – 1000Kbps
Antenasport BT2 (Anh) – 1000Kbps
Antenasport Match1 (Nga) – 1000Kbps
Antenasport 5 (Anh) – 1000Kbps
Antenasport 4 (Anh) – 1000Kbps
Antenasport 3 (Anh) – 1000Kbps
Antenasport 2 (Anh) – 1000Kbps
Rivo Eve3 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Elgoles (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Elgoles 12 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Antenasport 1 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Elgoles 11 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Eve5 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Eve7 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Rivo Eve6 (Anh) – 1000Kbps
Elgoles 13 (Anh) – 1000Kbps
Elgoles 14 (Anh) – 1000Kbps
Rivo Eve8 (Tây Ban Nha) – 1000Kbps
Sportx (Tây Ban Nha) – 980Kbps
Sportx (Anh) – 980Kbps
Micast002 (Bồ Đào Nha) – 900Kbps
Micast005 (Tây Ban Nha) – 900Kbps
Dailydeportes12 (Anh) – 800Kbps
Dailydeportes11 (Tây Ban Nha) – 800Kbps
Kênh trực tiếp #2 (Tây Ban Nha) – 600Kbps
Kênh trực tiếp #3 (Anh) – 600Kbps
Tash1 (sr) – 600Kbps
Kênh trực tiếp #4 (Tây Ban Nha) – 600Kbps
Maxdeportv1 (Tây Ban Nha) – 600Kbps
Kênh trực tiếp #5 (Anh) – 600Kbps
Maxdeportv5 (Tây Ban Nha) – 500Kbps
Maxdeportv56b (Italia) – 500Kbps
Maxdeportv58 (Anh) – 500Kbps
Maxdeportv55d (Anh) – 500Kbps
Maxdeportv54e (Anh) – 500Kbps
Maxdeportv42b (Tây Ban Nha) – 500Kbps
Azulyblanco (Tây Ban Nha) – 500Kbps
Maxdeportv08 (Tây Ban Nha) – 500Kbps
Azulyblanco (Đức) – 500Kbps
Azulyblanco (Đức) – 500Kbps
Maxdeportv4 (Tây Ban Nha) – 500Kbps
Azulyblanco (Anh) – 500Kbps
Maxdeportv9 (Tây Ban Nha) – 500Kbps
Maxdeportv60a (Italia) – 500Kbps
On Timer 8 (Tây Ban Nha) – 450Kbps
FutBlandon (Tây Ban Nha) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #6 (Đức) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #7 (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #8 (Thổ Nhĩ Kỳ) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #9 (Rumani) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #10 (Rumani) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #11 (Nga) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #12 (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #13 (Rumani) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #14 (Italia) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #15 (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #16 (Tây Ban Nha) – 300Kbps
FutbolManiakos (Tây Ban Nha) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #17 (Nga) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #18 (Pháp) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #19 (Rumani) – 300Kbps
On Timer 3 (Bồ Đào Nha) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #20 (Anh) – 300Kbps
Azulyblanco (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #21 (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #22 (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #23 (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #24 (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #25 (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #26 (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #27 (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #28 (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #29 (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #30 (Italia) – 300Kbps
Rivo TV1 (Tây Ban Nha) – 300Kbps
K-OZReload 1 (Tây Ban Nha) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #31 (Rumani) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #32 (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #33 (Anh) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #34 (Rumani) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #35 (Nga) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #36 (Bồ Đào Nha) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #37 (Tây Ban Nha) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #38 (Pháp) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #39 (Bồ Đào Nha) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #40 (Rumani) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #41 (Rumani) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #42 (Pháp) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #43 (Rumani) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #44 (Hà Lan) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #45 (Danish) – 300Kbps
Kênh trực tiếp #46 (Rumani) – 300Kbps
Rivo TV2 (Tây Ban Nha) – 280Kbps
Rivo TV (Tây Ban Nha) – 280Kbps
On Timer 9 (Tây Ban Nha) – 250Kbps
PlanetaDeportes 4 (Tây Ban Nha) – 240Kbps
Deportivotve 1 (Tây Ban Nha) – 180Kbps
Link đầy đủ các trận đấu ở mọi giải đấu

You may also like...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *